top of page
Image by reza shayestehpour

Biologická čistička odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV)  jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 30 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

Čistírny plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Pouze kuchyňské drtiče odpadu nelze doporučit v kombinaci s domovní čistírnou, neboť jejich používáním dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV.
Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Proč využívat biologickou ČOV?

1

Vyčištěnou vodu je možné použít k zalévání

4

Šetříte životní prostředí

2

Vysoká účinnost čištění 98 %

5

Minimální nárok na obsluhu

3

Žádný hluk, zápach

6

Používáme nekorodující materiály

Máte zájem o více informací o bilogické ČOV? Chcete ji? :-)

Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme s projektem, doporučením nejvhodnějšího řešení přesně pro vás, pomůžeme také se zemními pracemi a montáží biologické čističky odpadních vod.

+ 420 733 329 914‬

Pondělí až pátek 9:00 - 17:00

bottom of page