top of page
Fire

Rekuperace

Rekuperace slouží ke zpětnému získávání tepla. Přivádí venkovní čerstvý vzduch, který prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky. Do něj z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu.

  • Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného vzduchu do vzduchu přívodního.

  • Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduchu přechází do vzduchu přívodního, který je tak předehříván.

  • Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Proč využívat rekuperaci?

1

Čerstvý vzduch

4

Návratnost tepelné energie 85 %

2

Úspora energie

5

Zdravé prostředí

3

Šetříte Matku zemi

6

Nemusíte otevírat okno

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného topného systému, zpracujeme projekt a provedeme montáž topných elementů.

Kontaktujte nás!

Použití rekuperace v praxi

  • Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C.

  • Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže.

  • Velmi výrazně sníží množství energie, která je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí.

  • Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Clouds

Máte zájem o rekuperaci nebo o více informací?

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného topného systému, zpracujeme projekt a provedeme montáž topných elementů. Kontaktujte nás!

+ 420 733 329 914‬

Pondělí až pátek 9:00 - 17:00

Anchor 1
bottom of page