top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážíme si ochrany soukromí a vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

 

1. Společnost Industrial House s.r.o., Švermova 374/87, Liberec X, 460 10, Identifikační číslo: 27309339, zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením podle čl. 26 Nařízení, v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • e-mailovou adresu

  • telefon

  • text zprávy

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné fungování webu a analytiku. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Industrial House s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností Industrial House s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

​​

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Industrial House s.r.o., tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například WIX - systém na tvorbu webových stránek (EU VAT ID - EU442008451).

​​

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

​​

Vyžádat si informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na terendy@industrialhouse.cz nebo na telefonním čísle 733 329 914.

Děkujeme!

bottom of page